KaiserHorst
„Uff dem Bild sinn sechs Handballer vuschteckt, plus einer auf de Rucksidde“

Wer des Rätsel löst un am Fridig ab 12.00 als Erschter an de Middlere Brunne
kummt, der kriegt e Freischorli vum Robär.